จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพื้นที่ safety zone

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

เชียงใหม่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน  ให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าสูงในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน จะเป็นห้องปรับอากาศที่เป็นห้องปิดมิดชิด มีระบบกรองอากาศที่สมารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้

สำหรับพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย ห้องสมุดของโรงเรียนและสำนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3  ส่วนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 399 แห่ง สามารถรองรับประชาชน ได้กว่า 2 หมื่น 8 พันคน และยังมีสถานประกอบการสาธารณสุข รวม 254 แห่ง ร้านค้าของเอกชน จำนวน 103 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้กว่า  3 พันคน โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกตรวจประเมินสถานที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ Safety Zone หากผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะติดสติกเกอร์ เพื่อแสดงให้ประชาชนทราบว่าเป็นพื้นที่ Safety Zone ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ