เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 281 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2  เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้ผู้ที่หลงผิดได้รับการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

 

    วันนี้ (19 ก.พ.63) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้ผู้ที่หลงผิดได้รับการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

 

    นายศิริพงษ์ นำภา ได้เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

 

    การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันทึ่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน แบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและความถนัด อีก 30 ชั่วโมง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เทศบาลเมือง จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สะเมิงฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง หางดง ฮอด ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และเทศบาลเมืองต้นเปา โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิชญ์พล สุวรรณไพโรจน์/ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ