อำเภอปาย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 302 ครั้ง

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น ทั้งจากการฝึกร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการบูรณาการเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร

ในการฝึกอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติกู้ภัยและกู้ชีพให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ ลำเลียง และส่งต่อผู้ประสบภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตรประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยทหาร ตำรวจ แพทย์ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และสำนักงานส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีกลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปาย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เข้าฝึกอบรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ