รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่บ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

วันนี้(19 กพ.)นางสาวศันสนีย์  ทาสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายอำเภอแม่ลาน้อย  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับราษฎรบ้านตุน  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตุน ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อติดตามผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตุน รวม 4 ครั้ง

        บ้านตุนมีประชากรจำนวน  55 ครัวเรือนรวม  273  คน ส่วนใหญ่ชาติพันธุ์ละว้า

มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว  กะหล่ำ ผักกาด ถั่วแดง กาแฟ  เลี้ยงสุกร ทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าละว้า กระเป๋าและย่ามส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าขอให้ชาวบ้านลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เพื่อเป็นเกษตรอินทรีย์ในที่สุด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด /สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  จะสนับสนุนการผลิต  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะสนับสนุนด้านการตลาด  พร้อมทั้งส่งเสริมการนำถั่วแดงแปรรูปข้าวเกรียบถั่วแดง นำผักกาดมาแปรรูปผักกาดดอง โดยครู กศน. สนับสนุน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมและกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่    โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สนับสนุน  ส่วนการทอผ้าและตัดเย็บ ขอให้เพิ่มลวดลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนชน จ.แม่ฮ่องสอนสนับสนุน

    นอกจากนั้นจะนำแกนนำหมู่บ้านตุนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและร้านภูฟ้า ที่ จ.เพชรบุรี/

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว/สุรการ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ