จังหวัดแพร่.........สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมแห้งลงอย่างรวดเร็ว หวั่นวิกฤติและกระทบกับประชาชน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 277 ครั้ง

จากรายงานสถานการณ์น้ำในลำน้ำยมของศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทานว่า วันนี้(20ก.พ.63) ที่สถานีห้วยสัก บ้านห้วยสัก อำเภอสอง จังหวัดแพร่ น้ำยมมีระดับ 0.50 เมตร มีอัตราการไหล 1.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่สถานีน้ำโค้ง บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ น้ำยมมีระดับต่ำกว่าจุดวัดระดับ -0.09 เมตร อัตราการไหล  1.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานีห้วยสักกับสถานีน้ำโค้งห่างกันระยะทาง 91 กิโลเมตร มีสถานีฝายแม่ยม  ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ น้ำยมมีระดับน้ำต่ำกว่าฝายคอนกรีต  2.22 เมตร ไหลเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย 0.146 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ระดับน้ำในคลอง 10 เซนติเมตร ) ส่วนคลองส่งน้ำฝั่งขวาไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าคลองเลย 
 

สิ่งที่ตามมาคือความแห้งแล้งในพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองชลประทาน ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง อาจจะเกิดผลกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่หลายอำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะสภาวะภัยแล้งยังคงยาวต่อไป เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่ฝนไม่ตกในพื้นที่ /.
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ