ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 50 (2/2563)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1400 ครั้ง

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ในหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 18-45 ปี  จบการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป , หลักสูตรโรงแรมและบริการ ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-35 ปี  จบการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป , หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-50 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป , หลักสูตรเสริมสวยสตรี ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-50 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป

และหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 50 (2/2563) ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 18-45 ปี  จบการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป , หลักสูตรการตัดผมชาย ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-50 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป , หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 18-55 ปี  จบการศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไป , หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-50 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป , หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 15-50 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป , หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน สมัครต้องอายุระหว่าง 15-59 ปี  จบการศึกษา ชั้น ป.6 ขึ้นไป (เกิดการรวมกลุ่มของผู้เรียน 20-30 คนขึ้นไป)

โดยจะทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 20 กันยายน 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มีบริการจัดหางานให้ทำในทุกวิชาชีพ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5372 3950 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-9616676

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ