ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยงและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ COVID – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 281 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยงและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ COVID – 19 สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ หลังมีการระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

            นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยงและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ COVID - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังมีการระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และพนักงานท่าอากาศยาน เป็น 1 ใน 7 กลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยว โดยได้เริ่มทำการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ ด้วยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน บริเวณหลังจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งหากพบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะตรวจวัดซ้ำและซักประวัติ พร้อมให้คำแนะนำในการไปตรวจรักษา ส่วนการอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางได้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของสายการบินจะพิจารณา ขณะเดียวกัน ยังได้ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยทำการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีด้วย

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ออกมาตรการ Clear First Wave in Chiang Mai ตามข้อสั่งการของจังหวัด โดยจะคัดกรอง เฝ้าระวังและติดตามค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคน และทุกวัน หากพบเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จะดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพื่อเป็นเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader แก่คนหมู่มากในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ