สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น Fusion bakery

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 858 ครั้ง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น Fusion bakery
  
     นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น เมื่อเช้าวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับความต้องการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ในการได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ

     การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะฝีมือให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป จำนวน 25 คน ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาการฝึกทั้งหมด 30 ชั่วโมง

     ทั้งนี้ นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังกล่าวด้วยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานสำหรับการรองรับในพื้นที่ และรองรับความต้องการการลงทุนของผู้ประกอบกิจการในพื้นที่สู่การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่และยังหวังด้วยว่า เมื่อมีการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพต่อไป พร้อมกับขอบคุณทุกคนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโครงการนี้ขึ้น
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ