ประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการส่วนราชการต่างๆ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านเลโคะ อ.สบเมย

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 239 ครั้ง

เช้าวันนี้ (25 กพ.) .แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านเลโคะ .สบเมย โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ/มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบผ้าห่มและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรผู้ยากไร้ บริการตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ นอกจากนั้นหน่วยแพทย์พอ.สว.ให้บริการด้านสาธารณสุข/ ที่ทำการปกครอง .สบเมย ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์/ และหน่วยงานอื่นๆรวมกว่า 50 หน่วยให้บริการด้วย บ้านเลโคะ มีประชากรจำนวน 197 ครัวเรือนรวม 442 คน ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือทุกคนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรต้องควบคุมไม่ให้ลุกลามเข้าในพื้นที่ป่า/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ ภาพ เขมทัต
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ