เกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ลำปาง หน่วยควบคุมไฟป่ารุดเข้าสกัด ป้องกันกระทบต่อประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 502 ครั้ง

นายปิยะศักดิ์ มีสานุ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยจง รายงานว่า วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. สถานีควบคุมไฟป่าดอยจง ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1362 ว่าพบเห็นการเกิดไฟป่าบริเวณ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยจงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตี๊ยะ ได้เข้าไปตรวจสอบพบเกิดไฟไหม้ในท้องที่บ้านเเม่เตี๊ยะ พิกัด 47Q E 526076 N 1968796 และทำการควบคุมไฟป่าเอาไว้ได้ มีพื้นที่เสียหาย กว่า 15 ไร่ จากนั้น ดำเนินการลาดตระเวนตรวจไฟป่าในท้องที่ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ตามแผนปฏิบัติการ

ขณะที่ทางด้าน นายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รายงานว่า ในช่วงเวลา 11.00 -15.30 น. ของวันเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่สถานีฯ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่วะหัวช้าง พร้อมด้วยราษฎรได้เข้าไปดำเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าใกล้เคียงวัดน้ำบ่อแก้ว ตามค่าพิกัดดาวเทียม 47Q 0518234 UTM 1933127 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน พบพื้นที่เสียหายจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ชนิดป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง กว่า 30 ไร่ โดยสาเหตุจากหาของป่า จากนั้น เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจลาดตระเวนและพบไฟไหม้ป่าบริเวณดอยผาหนาน ในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะน้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเถิน ซึ่งเป็นภูเขาสูงชันไม่สามารถเข้าดำเนินการดับได้ จึงเฝ้าระวังมิให้ลุกลามและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชน

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประสานการปฏิบัติไปยังศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับอำเภอ โดยรับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5073 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ