จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานสหกรณ์ จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 119 ครั้ง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกรณ์ทุกประเภท ใน จ.ลำปาง ร่วมกันนำพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวัน “สหกรณ์แห่งชาติ”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสหกรณ์ และสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวัน “สหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์" โดยร่วมกันนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปางเหล่าสมาชิกสหกรณ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณต่อเบื้องหน้าพระรูป พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีประกาศพระเกียรติคุณ ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยการประกอบพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา แสดงความน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ จากเหล่าสมาชิกสหกรณ์และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ที่มีต่อพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระผู้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ทั้งนี้ สำหรับพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาเลี่ยม ประสูติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2419 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงได้นำเอาวิชาการสหกรณ์มาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ทรงคัดเลือกวิธีการสหกรณ์ในต่างประเทศ มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทย ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และรับจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก ประเภทสหกรณ์หาทุนสมาคมแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” นับแต่นั้นมากิจการสหกรณ์จึงได้มีการขยายผลและมีการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

โดยในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้มีการนำระบบสหกรณ์มาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการจัดตั้งพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินงานส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบงานสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์พัฒนางานสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือและยกระดับฐานะให้เหล่าสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สินที่พอกพูนได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดลำปางได้มีการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งในระดับโรงเรียน สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ระดับภาค 3 แห่ง, มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับภาค 2 แห่ง ระดับจังหวัด 5 แห่ง และมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมเชยระดับกรม 1 แห่ง และชนะเลิศระดับเขตอีก 1 แห่ง ซึ่งโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่หน่วยงานในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทางขบวนการสหกรณ์ และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการงานด้านสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ได้มีการนำเหล่าสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันเปิดตลาดจัดกิจกรรม “มหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก มอบความสุขให้กับประชาชนชาวลำปาง" โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกหลายรายการนำมาจำหน่าย อาทิเช่น นมวัวผง น้ำมันพืช ข้าวกล้องขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวแดง ข้าวก่ำ ไข่ไก่ และสินค้าอื่นๆ เช่น ผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์ ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติ ยาสมุนไพร และเครื่องสำอางสมุนไพร เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ