บ้านไร่พัฒนา ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ สสส. ทำแนวกันไฟ สร้างฝาย และเปิดด่านหน่วยระวังไฟ เพื่อส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 256 ครั้ง

     วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ 3 หมู่ 7 บ้านไร่พัฒนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดด่านหน่วยระวังไฟป่าพระยาแช่ภาคประชาชน ร่วมกับเหล่าประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ในฐานะผู้ที่คอยสนับสนุนผลักดันโครงการต่างๆ ในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปัญหาหมอกควันได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

     ซึ่งนางสาวศิริพร  ปัญญาเสน หัวหน้าหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง สสส. กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันถือเป็นปัญหาลำดับต้นของ จ.ลำปาง ที่ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สสส. โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

     ด้านนายเสถียรพงศ์  เครืออิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่พัฒนา ยังได้ระบุว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ได้สร้างผลกระทบทางสุขภาพให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ เพราะพื้นที่ป่าอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์มาทุกปี อาทิ บวชป่า ทำฝายชะลอน้ำ เป็นต้น แต่ก็ยังคงประสบกับปัญหาไฟป่า

     โดยการเปิดด่านในวันนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งในการเฝ้าระวังในการตั้งจุดตรวจสกัดห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการออกลาดตระเวน และจัดตั้งหอคอยสังเกตการณ์หมอกควันไฟป่า 2 จุด ที่บริเวณยอดเขาหัวตัด และหอส่งน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

     ทั้งนี้ทางด้านนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ได้เข้ามาทำการสนับสนุน พร้อมฝากเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่า โดยตนอยากเห็นประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยจะต้องร่วมกันเน้นสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้มากกว่าการที่จะต้องดำเนินการจับกุมลงโทษในการลักลอบเผาป่า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ