นายกแจงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ แม้ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกตกต่ำ แต่ปาล์มน้ำมันกลับเพิ่มขึ้นเพราะผลักดันให้ใช้ดีเซล B10 , B20

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 186 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยชี้แจงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจว่า แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่ปี 2562 สะท้อนจาก IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง เมื่อรวมกับสงครามการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐและจีน อีกทั้งยังมีความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐกับอิหร่าน และยังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 อีก

แต่เศรษฐกิจไทยยังมีการขยายตัว แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก แต่การส่งออกของไทยยังถือว่าติดลบกว่าหลายประเทศในเอเชีย ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกตกต่ำ แต่สินค้าเกษตรไทยอย่างปาล์มน้ำมันกลับเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการส่งเสริมด้านพลังงานผลักดันให้ใช้ดีเซล B10 , B20

การลงทุน BOI ยังเป็นไปตามเป้าหมาย มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 7.5 แสนล้านบาท จำนวน 1,624 โครงการ โดยเป็นโครงการในพื้นที่ EEC ถึง 59 % หรือกว่า 4 แสนล้านบาท
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลได้ดูแลผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน   ทั้งค่าครองชีพ และการพักชำระหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้าน 50,732 แห่ง เพื่อเสริมสภาพคล่อง ควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 20 ล้านคน ทั้งการสนับสนุนต้นทุนการผลิต การประกันรายได้ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีตลาดรองรับ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าตาม BCG Model

กลุ่ม SME มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวที่มีอยู่ราว 3 ล้านบริษัท มีการจ้างงาน 13 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 40% ของ GDP โดยมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง การช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นขยายเวลาค้ำประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ยังเดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะในต่างประเทศ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ