อบต.แม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงรุก

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 108 ครั้ง

หลายภาคส่วนในตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงรุก ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เปิดเผยว่า เขตรับผิดชอบของตำบลแม่วิน มีพื้นที่ประมาณ 447 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน หากเกิดเหตุไฟป่า เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ จึงต้องมีมาตรการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์งดการเผา ช่วงตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 และดำเนินการทำแนวกันไฟทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกลามเข้ามาในหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยมีผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการดูแลรักษาป่า คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมการทำแนวกันไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง  และหากเกิดเหตุไฟป่าหรือได้รับแจ้งจากอาสาสมัครไฟป่าจะมีการกระจายข่าวไปยังพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาภัยพิบัติของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมปฏิบัติการร่วมกัน

โดยได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เผาทุกประเภท ไม่เพิ่มปริมาณฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปีที่ผ่านมาตำบลแม่วินประสบกับปัญหาไฟป่าค่อนข้างมาก ซึ่งปีนี้ปัญหาดังกล่าวได้ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากทุกภาคส่วนได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างเต็มที่ รวมถึงเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมกัน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยภาครัฐในการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักในการอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องที่ และจิตอาสาเข้ามาผนึกกำลังเป็นชุดปฏิบัติการ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดับไฟและน้ำดื่ม ถือเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ