พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมพิธี สรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน ณ วัดเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 466 ครั้ง

ที่วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ที่วัดเจดีย์เทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน โดยกระทำพิธีบวงสรวงพระธาตุโสฬสเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา  พิธีทำบุญสรงน้ำพระธาตุฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธา และเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองประชาชนในชุมชน นอกจากนี้จัดให้มีการแข่งขันตีกลองบูชาและกลองล่องน่าน การประกวดร้องเพลงและหางเครื่อง การประกวดขวัญใจแม่  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563   

งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563 จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุฯ อันเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญยิ่ง เป็นจุดรวมแห่ง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  แต่โบราณองค์พระธาตุโสฬสเจดีย์ ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก  มีความสูงใหญ่และงดงาม                   รอบฐานมีลวดลายปูนปั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดิน อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ทางวัดเจดีย์จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาล นมัสการองค์พระธาตุฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยถือเอาวันที่ 27 กุมภาพันธ์  ของทุกฯ ปี เป็นวันมหามงคล

พระธาตุโสฬสเจดีย์ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยคณะศรัทธาบ้านเจดีย์ ก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชน เสมือนดังสมัยบรรพบุรุษ โดยการนำของ นายประเชิญ เจดีย์วุฒิ ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น และพระใบฏีกาสมจิต ผาสุโก เป็นเจ้าอาวาส โดยได้รับการอุปถัมภ์ จากพระราชสุธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ได้มาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์แล้วตั้งชื่อว่า  “โสฬสเจดีย์” ที่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งเกือบแล้วเสร็จ ปัจจุบันโดยมีพระครูวิมลนันทญาณ เจ้าคณะตำบลดู่ใต้  เขต 1 เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ