จังหวัดเชียงราย นำ 42 หน่วยงานพร้อมกำลังพล เครื่องจักร ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 326 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ตรวจความพร้อมปล่อยขบวนยานยนต์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

                วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปล่อยขบวนยานพาหนะ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยมี 42 หน่วยงานพร้อมกำลังพล เครื่องจักรและทรัพยากรเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย กำหนดการตรวจสายการบังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน การตรวจการติดต่อสื่อสาร และการตรวจยานพาหนะด้วยขบวนรถยานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  มีหน่วยงาน 42 หน่วย ยานพาหนะ 72 คัน และกำลังพล 1,495 คน

                ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความห่วงใย และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งจังหวัดเชียงราย ทุกภาคส่วนได้น้อมนำพระราโชบายมาร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน  และจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงต้องการให้พสกนิกรมีความสุข  ร่วมกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ