จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบภารกิจการจัดกิจกรรมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 C-MEX20 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมนี้

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 363 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบภารกิจการจัดกิจกรรมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 C-MEX20 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมนี้

    วันนี้ (28 ก.พ. 63) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมมอบภารกิจในการจัดกิจกรรมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 C-MEX 20 ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกการบริหาร รวมถึงการซักซ้อมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 C-MEX 20 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่
    ทั้งนี้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งประสานการเตรียมความพร้อม การดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเตรียมกำลังมวลชนที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อให้การจัดการฝึกในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ จะร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย
    สำหรับสถานการณ์การฝึกฯ จะมีการลาดตระเวนดับไฟป่า ทั้งทางบกและอากาศ การสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจิตอาสา การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลำเลียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวนดับไฟป่า และการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จากการฝึกใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
       ////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ