ประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการส่วนราชการต่างๆ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 188 ครั้ง

เช้าวันนี้ (24 ธ.ค.2562) จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน   โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ/มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย  มอบผ้าห่มและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรผู้ยากไร้  นอกจากนั้นหน่วยแพทย์ให้บริการด้านสาธารณสุข/ ที่ทำการปกครอง อ.ปางมะผ้า ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์/กาชาดจังหวัดแม่แฮ่องสอนแจกแว่นสายตาและหน่วยงานอื่นๆให้บริการด้วย
   บ้านถ้ำลอดมีประชากร 385 ครัวเรือน จำนวน  1,023 คน ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่  ประกอบอาชีพทำการเกษตร  และมีกลุ่มบริการนำเที่ยวถ้ำน้ำลอด     
  รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่าขอให้พี่ น้องประชาชนช่วยทางราชการสอดส่อง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้าน ให้รายงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ เขมทัต ภาพ
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ