มูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดป้ายมูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 211 ครั้ง

มูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดป้ายมูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

            ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายมูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            การจัดตั้งมูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี นักธรรม ธรรมศึกษาและพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สนับสนุนค่าภัตตาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับพระภิกษุ และสามเณร บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ สงเคราะห์และสนับสนุนพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บริหารจัดการปัจจัยไทยทานมาใช้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์

            ทั้งนี้ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ได้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิวัดฯ เลขทะเบียนเลขที่ ชม.639 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562  ซึ่งการจัดตั้งมุบนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ ขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากการดำริของ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อการสาธารณประโยชน์

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 29 ก.พ. 63

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ