น่าน จัดพิธีถวายสักการะองค์พระมหาธาตุแจ้าภูเพียงแช่แห้ง พร้อมเชิญชวนร่วมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 236 ครั้ง

ที่วัดวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภุเพียง จัดพิธีถวายสักการะองค์พระมหาธาตุแจ้าภูเพียงแช่แห้ง และบวงสรวงเทพยดา อารักษ์บ้านอารักษ์เมือง พร้อมเชิญชวนร่วมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคมนี้ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้านพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กล่าวว่า การจัดพิธีถวายสักการะองค์พระมหาธาตุแจ้าภูเพียงแช่แห้ง และบวงสรวงเทพยดา อารักษ์บ้านอารักษ์เมืองในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณี พร้อมทั้งเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคมนี้ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนหลวง และขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ อัญเชิญผ้าไตร ผ้าห่ม น้ำสรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.) พิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563 (วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น.) โดยทุกค่ำคืนมีมหรสพสมโภชและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองน่าน การตีกลองบูชา มหกรรมกลองแอว การแข่งขันบั้งไฟดอก การจุดพลุดอกไม้ไฟ (วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น.) และการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง (ครัวทาน) อำเภอภูเพียง ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ