จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 270 ครั้ง

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนน และการรณรงค์ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม วันที่ 25 ธันวาคมนี้

 

             ที่ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) พ.อ.มนัส ชมพูกูล รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานประชุมกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนน และการรณรงค์ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานดังกล่าว ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น จะมีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม , การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครลาดตระเวนและดับไฟ , การปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกันปัญหาภัยแล้ง การปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และการร่วมกันจัดทำเสวียน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา
            อย่างไรก็ตาม จังหวัดพะเยาได้ออกคำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา , เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการพิจารณาจัดตั้งและตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ