จังหวัดประกาศเขตฯประสบภัยแล้ง 22 จังหวัด เร่งบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 263 ครั้ง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) 22 จังหวัด รวม 128 อำเภอ 676 ตำบล 5,849 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัยและเพชรบูรณ์              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมาบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และศรีสะเกษ ภาคกลาง 6จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา

          ปภ. ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง     โดยระดมกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะและอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงของพื้นที่ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล และจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบ  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดหน้าแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้   ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ