โรงพยาบาลลำปาง ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนคุณภาพสูง คัดกรองลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 650 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้เพิ่มมาตรการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนคุณภาพสูง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ไว้บริเวณ 2 ตึกสำคัญ ได้แก่ บริเวณทางเข้าตึกผู้ป่วยนอก และตึกนวมินทรราชประชาภักดี พร้อมจัดทางเข้าและทางออกแบบ one way เพื่อคัดกรองผู้รับบริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงออก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ ในการคัดกรองผู้ที่เดินผ่านเข้าในตึก ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจวัดซ้ำ พร้อมซักประวัติและให้คำแนะนำตามมาตรการต่อไป พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรอง ติดตั้งเจลล้างมืออัตโนมัติ บริเวณหน้าตึกและหน้าลิฟต์ เพื่อความสะอาด ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลลำปางได้เปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ณ อาคารเมตตา ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ คัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อ Covid-19 มีค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ 2,000 บาท (ไม่สามารถเบิกคืนได้) โดยทำการย้ายคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ไปอยู่ที่ห้องตรวจอายุรกรรม บริเวณหน้าตึกสิทธิเกษม หากต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลำปาง โทร.0 5423 7400

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ