"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน สร้างต้นแบบเครือข่ายผู้ผลิตพัฒนาและขยายการผลิตสู่ชุมชน”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 235 ครั้ง

 เมื่อวานนี้ (5 มี.ค.  63) นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ออกตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาและขยายผลผลิตสู่เกษตรกรรายย่อย และได้มอบลูกไก่แม่ฮ่องสอน พร้อมอาหารและปัจจัยการผลิตเบื้องต้น   แก่นายไชยทัศน์ เงินทองแดง เจ้าของร้าน O2U Organic  ที่ฟาร์มบ้านกุงเปา (บ้านขุนกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (มรภ.ชม.วข.มส.), ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (ศบส.มส.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำหนดไว้ให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ไข่แก้ว
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ