สมาชิกเหล่ากาชาด และกลุ่มอาสาสมัครจังหวัดลำพูน ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายประชาชน เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 521 ครั้ง

 

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน

             วันที่ 6 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด และกลุ่มอาสาสมัครจังหวัดลำพูน ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดลำพูน จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะทำหน้ากาก คนละ 2 ชิ้น เพื่อเก็บไว้ใช้เอง 1 ชิ้น และมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงคนละ 1 ชิ้น ซึ่งผู้ร่วมอบรมจะนำความรู้วิธีทำหน้ากากอนามัยไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชนของตน 

            ทั้งนี้จังหวัดลำพูนมุ่งสร้างทีมวิทยากรผู้สอนการทำหน้ากากอนามัย หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ทุกตำบล ทุกอำเภอ เพื่อขยายองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีหน้ากากใช้อย่างเพียงพอ  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ