น่าน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจแบบบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 417 ครั้ง

ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง   จังหวัดน่าน พันเอก รัตนะ  พัฒนโสภณ   ผู้บังคับการกรมทหารพราน ที่32  มอบหมายให้  ร้อยโท รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3206 นำกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และราษฎร บ้านห้วยสะแตง  จัดทำกิจกรรมรณรงค์  และสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เพื่อหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ กับระบบทางเดินหายใจ  และการท่องเที่ยว     ซึ่งในช่วงนี้ จังหวัดน่าน โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด    

          ในการจัดทำกิจกรรมกองร้อยทหารพราน 3206 ได้นำกำลังพล ร่วมราษฎรในพื้นทำพร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ขนาดกว้าง 8 ม.ระยะทาง 5 กม. เพื่อป้องกันไฟป่า  ในห้วงฤดูแล้ง และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100  คน     ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ กับระบบทางเดินหายใจ  และการท่องเที่ยว     ซึ่งในช่วงนี้ จังหวัดน่าน   โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด     ตามนโยบายรัฐบาล และของจังหวัดน่าน        ในการรณรงค์ป้องกัน  ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ให้ในพื้นที่จังหวัดน่าน  เป็นพื้นที่ปลอดการเผา   และทางกองร้อยทหารพรานที่ 3202 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ยังมีกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าที่สามารถเข้าดับไฟป่าร่วมกับประชาชนได้ทันตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ ข่าว บรรลือ อินต๊ะไชย ภาพ สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ