หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมือง) เข้าดับไฟป่า 2 จุด ซึ่งเกิดจากการหาของป่า ขณะที่ชาวบ้าน บ้านชานเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 118 ครั้ง

วันที่ 7 มีนาคม 2563 สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน
โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมือง) ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ แม่ฮ่องสอนที่.1 ออกลาดตะเวนและควบคุมไฟบริเวณป่า บ้านไม้แงะ หมู่ที่.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.เเม่ฮ่องสอน
พิกัด.47Q 390149 UTM 2132656 พื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ สาเหตุจากการหาของป่า และเผาวัชพืช ชนิดป่าเต็งรัง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
เวลา 14.30-16.35น. จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (อำเภอเมือง) จนท.ไฟป่าท่าโป่งแดง ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟขอนแก่น ออกลาดตะเวนและควบคุมไฟบริเวณป่า บ้านชานเมือง หมู่ที่.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.เเม่ฮ่องสอน พิกัด.47Q 392103 UTM 2137083 พื้นที่เสียหายประมาณ 15 ไร่ สาเหตุจากการหาของป่า และเผาวัชพืช ชนิดป่า เต็งรัง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
วันเดียวกัน ที่บ้านชานเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายกองโท พงศ์พีระ ชูชื่น ผบ.ร้อย อสอ.มส ที่2 สมาชิก อส พร้อมลูกชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับราษฎรบ้านชานเมือง จัดทำแนวกันไฟบริเวณตั้งแต่ขอบหลังศาลเจ้า ป็อก7ป็อก8 หัวน้ำ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน ห้วยตึงมน ถึง โรงเรียนห้องห้องสอนศึกในพระอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันไฟป่า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ