มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 763 ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

           

           มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โดยมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่มีนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจาก 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา แต่งกายด้วยชุดเวียง ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนา อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ก่อนจะ ขึ้นบันไดพญานาค เข้า สู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อเป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ณ วัดจอมทอง อ.เมืองพะเยา สมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมีนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำคณบดี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนนิสิต หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ชุมชนเมือง 14 ชุมชน ชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

            สำหรับประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยความร่วมมือของ 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปีนี้มีผู้ร่วมกินกรรมกว่า 700 คน เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้นำชุมชน ร่วมถึงคณบดีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากความพิเศษของงาน จะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 36 เมตรแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนพื้นบ้านล้านนาเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียกว่า “ฟ้อนปัญญาเรืองรอง ม่วงทอง ม.พะเยา” ที่เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ