จิตอาสาลำปาง ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้และแจกจ่าย ป้องกันโรค "โควิด-19"

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 423 ครั้ง

จังหวัดลำปาง สานพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการเชิงรุก รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ร่วมกันนำทีมข้าราชการ "จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส โควิด-19" จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับไว้ใช้และแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งได้มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในระดับสูงมาก และได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งในประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัส "โควิด-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค

และด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส "โควิด-19" ทำให้ประชาชนต่างมีความตื่นตัวในการที่จะป้องกันตนเองทำการหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้หน้ากากอนามัยทั่วไปขาดตลาด รวมถึงได้มีการโก่งราคาจำหน่ายในโลกออนไลน์ ขณะที่ “หน้ากากอนามัยแบบผ้า” กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถจะนำมาใช้สวมใส่เพื่อป้องกันตนเองได้ และด้วยข้อดีของหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถจะทำการซักล้าง-ตากให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน แตกต่างจากหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยลดปริมาณการเกิดขยะติดเชื้อและมลพิษจากการกำจัด

โดยในส่วนนี้ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เปิดจุดสาธิตสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในภาวะขาดแคลน ล่าสุดเช้าวันนี้ (09 มี.ค. 63) ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการนำทีมวิทยากรช่างตัดเย็บผ้าจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอเมืองลำปาง ร่วมออกหน่วยสอนวิธีทำหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าให้แก่ประชาชน ณ ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง พร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้นำ "จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส โควิด-19" ทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีสำนักงานที่ทำการประจำอยู่ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก เช่นทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสาจากเหล่ากาชาด และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมกว่า 80 คน เข้ามาร่วมกิจกรรมช่วยกันจัดทำหน้ากากอนามัย

โดยในการสอนทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้ ได้มีการสอนเทคนิควิธีการทำใน 2 รูปแบบ คือ วิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ และวิธีการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้า ซึ่งการทำหน้ากากอนามัยจะใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่าง คือ กรรไกรตัดผ้า จักรเย็บผ้า เข็ม ด้าย และยางยืดสำหรับทำที่เกี่ยวหู เริ่มจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยเน้นให้เลือกใช้เศษผ้าที่มีเนื้อแน่นไม่ระคายผิว เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ายืด ผ้าสาลู ประมาณ 2-3 ชิ้น นำมาตัดขึ้นรูปตามแบบ pattern ที่กำหนด แล้วจึงนำผ้ามาวางทับซ้อนกันทำการเย็บขอบ และเย็บยางยืดสำหรับทำเป็นที่เกี่ยวหู โดยความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มจิตอาสา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้นำไปต่อยอดทำแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในครัวเรือน เพื่อร่วมงาน รวมถึงทำเพื่อแจกจ่าย หรือจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด

ทั้งนี้สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้ทำการตัดเย็บใช้เองนี้ ก่อนนำไปใช้งานควรทำการซักล้างเสียก่อน โดยให้ทำการซักทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนๆ หรือน้ำเปล่า ไม่ควรทำความสะอาดด้วยสารฟอกขาว หรือผงซักฟอก และควรซักด้วยมือ ไม่ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และที่สำคัญคือหน้ากากอนามัยนี้ถือเป็นของใช้ส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ซ้ำร่วมกับผู้อื่น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ