จ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมสถานที่ด้านสาธารณสุขดูแลควบคุมโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 203 ครั้ง

 

                วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ควบคุม เพื่อสังเกตการผู้เริ่มป่วย (Quarantine) โควิด 19  ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ทั้งนี้การเตรียมการดังกล่าว   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ควบคุม  การแพร่กระจายเชื้อ สำหรับผู้ต้องสงสัย และผู้เริ่มป่วย  โดยจะมีการจัดสถานที่  ตามมาตรการการคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามพื้นที่แต่ละประเภท  โดยแรงงานไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง   ซึ่งการกำหนดสถานที่ควบคุมฯ รัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่  ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของเกาหลีใต้  จะมีการกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน  สถานที่ควบคุม จังหวัดจะเป็นผู้กำหนด  และสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ รวมทั้งผู้ที่เดินทางถูกกฎหมาย ก็จะมีการกักกัน ไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมในที่พักอาศัย 

                โดยจังหวัดพะเยา ได้มีการหารือเพื่อกำหนดสถานที่ควบคุม เพื่อสังเกตการผู้เริ่มป่วย (Quarantine) โควิด 19 ดังกล่าว   เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า  หากมีผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อโควิด 19   ซึ่งล่าสุด นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ยังคงยืนยันว่า  ขณะนี้จังหวัดพะเยา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่   แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ