จัดสรรน้ำการเกษตรโดยใช้แก้มลิงในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 374 ครั้ง

เกษตรกร 4 ตำบล  ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ยังมีน้ำใช้ในการเกษตร  แม้จะไม่ได้รับการผันน้ำช่วยเหลือจากเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การจัดสรรน้ำจากแก้มลิงพื้นที่เอกชน  ที่พร้อมช่วยเหลือ  ให้สามารถทำการเกษตรได้

สถานการณ์ภัยแล้ง  สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ที่มีความจำเป็นต้องงดปลูกข้าวนาปรัง  ซึ่งบางแห่งแม้จะปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่น  แต่ปริมาณน้ำก็ยังมีไม่เพียงพอ

แต่สำหรับพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ที่อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  แต่ก็ไม่ได้รับการผันน้ำเข้ามาถึงพื้นที่แต่อย่างใด  สังเกตได้จากคันคลองธรรมชาติที่แห้งเผือด  ไม่มีน้ำไหลผ่าน  แต่ทางเทศบาลบาลตำบลสำราญราษฎร์  ก็ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ  เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรในพื้นที่  โดยอาศัยความร่วมมือของภาคเอกชน  นายเกษม  ปารมีศิลป์ขจร / นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด  เปิดเผยว่าแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มาจากบ่อน้ำที่ถือเป็นแก้มลิง  ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีความกว้างกว่าร้อยไร่  มีความลึกราว 40 เมตร  สามารถกักเก็บน้ำฝนตามฤดูกาลในแต่ละปีไว้ได้ถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร  เพียงพอสำหรับการทำเกษตรในพื้นที่  ซึ่งครอบคลุมถึง 4 ตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด  คือตำบลสำราญราษฎร์  ตำบลแม่คือ  รวมถึงตำบลต้นเปา  และตำบลสันปูเลยบางส่วน  ชาวบ้านได้ประโยชน์กว่า 2,000 คน  หรือราว 400 ครัวเรือน  ซึ่งทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  ถือเป็นหน่วยงานท้องถิ่น  ที่เป็นหลักสำคัญในการประสานงานกับพื้นที่เอกชน  เพื่อนำน้ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

ในส่วนของการผลิตน้ำประปา  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  ในตำบลสำราญราษฎร์  ก็ยังไม่ขาดแคลน  โดยใช้แหล่งน้ำใต้ดิน  หรือการขุดเจาะบาดาล  ซึ่งล่าสุดได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  เดินหน้าโครงการระบบประปาแบบป็อกแท็งค์  ขนาดกลาง  ที่จะติดตั้งในวัดสันมะเกี๋ยง  บ้านสันมะเกี๋ยง  หมู่ 6 ตำบลสำราญราษฎร์  เพื่อพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ  และเป็นต้นแบบในการผลิตน้ำสะอาดใช้ในหมู่บ้าน

สำหรับภาคการเกษตร  เกษตรกรเกือบทั้งหมด  ปลูกข้าว  ซึ่งต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรมาก  ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  ให้เกษตรกรได้เห็นถึงทางเลือกใหม่ ๆ ในการปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อย  อายุการเก็บเกี่ยวสั้น  ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงหน้าแล้ง  แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พื้นที่นาสีเขียวที่ยังคงมีให้เห็นในช่วงหน้าแล้งของที่นี่  เป็นภาพสะท้อนการแบ่งปันน้ำใจของผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และพื้นที่มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง  ร่วมกับการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม  ของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  อำเภอดอยสะเก็ด  ทำให้เกษตรกรยังมีรายได้  และสามารถฝ่าวิกฤตแล้งไปได้อีกครั้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ