จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 293 ครั้ง

เครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่และให้เกิดโมเดล เป้าหมาย เชียงรายจังหวัดคุณธรรม

                วันนี้ 11 มีนาคม 2563 ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย นายภาสกร  บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนางจิตรา   สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะทำงาน 13 เครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรม เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม และเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เข้าร่วมประชุมจำนวน100 คนมุ่งเน้นให้เกิดแผนขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563   จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุม ระดมความคิดเห็น แนวคิด รูปแบบและกลไกการทำงาน มีการบูรณาการความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ให้เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่และให้เกิดโมเดล เชียงรายจังหวัดคุณธรรม เป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม ระยะ 3 ปี จัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงนำเครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ดำเนินการและขยายไปสู่พื้นที่  โดยจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กล่าวได้ว่า  จังหวัดเชียงราย มีต้นทุนด้านคุณธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์ที่พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามนโยบายของนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายตามวิสัยทัศน์ คือ จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล    คนมีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจเข้มแข็ง อีกด้วย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ