มหาดไทย ผนึกกำลังจิตอาสา เร่งผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ป้องกัน COVID

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

กระทรวงมหาดไทย เตรียมทุ่มงบกว่า 225 ล้านบาท ให้จิตอาสาในท้องถิ่น เร่งผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานของสาธารณสุข กระจายสู่ประชาชนทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

                วันนี้ (11 มี.ค. 63) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นาย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด และทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

               นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการให้ความรู้ ในการป้องป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนกว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า ซึ่งต่อจากนี้ไปจะขยายผลผ่านโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ทุกท้องถิ่นประสานทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ที่ผ่านการอบรมแล้วไปถ่ายทอดความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับคนในชุมชน เพื่อให้สามารถทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือน และผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน โดยอาจใช้สถานที่จัดทำที่ ศาลาวัด ศาลาประชาคม โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณกว่า 225 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าให้  โดยเมื่อจัดทำแล้วเสร็จจะมีราคาเฉลี่ยเพียงชิ้นละ 4.50 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปมาก  ทั้งนี้ ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยผ้าส่งมอบให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ จำนวน 50 ล้านชิ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์

                ทั้งนี้ จากการติดตามการอบรมให้ความรู้ในการขยายผลของทีมครู ก. ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในเทศบาลตำบลป่าแดด และเทศบาลตำบลแม่เหียะ พบว่าสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว มีกลุ่มจิตอาสาและตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยผ้ากันอย่างคึกคัก จึงมั่นใจว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาและทีมครู ก. เหล่านี้ จะสามารถผลิตหน้ากากอนามัยผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนได้กว่า 1 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่อยากเห็นกระบวนการผลิตที่จะกระจายหน้ากากอนามัยผ้าไปถึงมือพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนให้เร็วที่สุด

                สำหรับหน้ากากอนามัยผ้าที่กำลังเร่งดำเนินการผลิตอยู่นี้ ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการไอและจาม ซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ขณะเดียวกันยังสามารถซักทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ต้องการหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันตนเองอยู่ในขณะนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ