รองแม่ทัพภาคที่ 3 กำชับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ หลังค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานหลายจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 186 ครั้ง

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ของตนเอง ภายหลังค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด

            พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบ VTC  ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีส้ม และสีแดง  เริ่มมีผลกระทบ และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมใต้กำลังปานกลาง ถึงอ่อน พัดหมอกควันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อากาศไม่ยกตัวในตอนเช้า การระบายฝุ่นละอองอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง รวมทั้งสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้มีการสะสมตัวของฝุ่นละออง ที่สำคัญพบจุดความร้อนเพิ่มจำนวนใน 4 จังหวัด

ทั้งนี้  กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหา และคุมเข้มมาตรการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด รวมถึงมาตรการปิดป่า หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม ป้องกันการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ รวมถึงเข้มงวดในเรื่องของการเตรียมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ผ่อนผัน และ การควบคุมผู้ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตลอดจนประสานการปฏิบัติร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเอง

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ