ประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 677 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการ สู่รัฐบาลดิจิทัล

เช้าวันนี้( 12 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในปี 2563 ที่เร่งรัด การปฏิรูปกำลังแรงงาน และยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และหลากหลายช่องทาง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะนำข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ จำนวนกว่า 9 แสน 2 หมื่น 6 พัน แฟ้ม จัดเก็บในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้สะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ