จังหวัดแพร่ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 225 ครั้ง

          จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ของอำเภอสอง ตั้งเป้ามีผู้ผ่านการอบรมและสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้ รวมทั้งสิ้น 4,110 คน

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลสอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับจังหวัด จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่ มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ

          ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ มีแผนที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 35 รุ่น โดยมีเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับการอบรมและสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ รวมทั้งสิ้น 4,110 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ