ชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สองฝั่งลำน้ำปิง งดการรับน้ำเข้าพื้นที่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้มวลน้ำสามารถระบายลงถึงพื้นที่ทางตอนใต้

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 168 ครั้ง

แผนการส่งน้ำ ลุ่มน้ำปิงตอนบน ของโครงการชลประทานเชียงใหม่ในปัจจุปัน เป็นรอบเวรการรระบายน้ำรอบที่10 ระหว่างวันที่12-18มีนาคม2563 โดยมีแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 4.67ล้าน.ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ์ เพื่อการเกษตรไม้ผลไม้ยืนต้น ตามแผนที่วางไว้ที่70ล้าน.ลูกบาศก์เมตร  จนถึงวันที่1กรกฏาคม2563  คงเหลือน้ำที่จะต้องระบาย43.30ล้าน.ลูกบาศก์เมตร  ยังคงเป็นไปตามแผนการส่งน้ำระยายน้ำที่กำหนดไว้   อย่างไรก็ตามยังต้องขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสองฝั่งลำน้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน(เว้นสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค)ขอให้ปฏิบัติตามรอบเวรการใช้น้ำที่กำหนดโดยงดการรับน้ำเข้าพื้นที่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ของทุกสัปดาร์เพื่อให้มวลน้ำสามารถระบายลงถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำปิงในเขตอำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอดและดอยเต่า ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่มั่นใจว่าปริมาณน้ำที่ได้กำหนดไว้ตามแผนจะเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สทท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ