จังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงในระดับสีแดง ถึงแม้นมีจุดความร้อนจะน้อยลง

         ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2562/63ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงราย ของวันจันทร์ที่  16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. ซึ่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอแม่สาย มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดค่าได้ 354ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และที่อำเภอเมืองเชียงราย วัดค่าได้ 259 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้คุณภาพอากาศระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป ระบบดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาใน 3 อำเภอรวม 5 จุด ที่อำเภอเชียงแสน 3 จุด และอำเภอเชียงของ กับอำเภอพาน พบแห่งละ 1 จุด รวมจุดความร้อนสะสมระบบ Modis  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม .- วันที่ 15 มีนาคม 2563 รวมจำนวน 236 จุด ยังพบจุดความร้อนที่เมียนมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากภาพดาวเทียม สามารถสังเกตเห็นกลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศเมียนม่าร์ โดยจังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลลมมาจากทิศตะวันตกและทิศใต้ซึ่งพัดพากลุ่มหมอกควันจากพื้นที่จังหวัดด้านตะวันตกและด้านใต้เข้ามาสะสมในพื้นที่ประกอบกับอุณหภูมิที่ผกผันในระดับล่าง อากาศยกตัวได้น้อยในช่วงค่ำถึงเช้า ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอแม่สาย
        ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่มีกระแสลมพัดกลุ่มหมอกควันมาจากพื้นที่ใกล้เคียงและจากประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจุดความร้อนเป็นจำนวนมากจึงทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่าคุณภาพอากาศสูงขึ้นอย่างผิดปกติและต่อเนื่อง
            ทางด้านจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา  และถึงเจ้าแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน โดยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชนลดการเผาทุกชนิดเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนอีกด้วย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ