จังหวัดเชียงรายปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า นำร่องตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 294 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า นำร่องตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับอำเภอ ของตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กำลังพลทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย

     จังหวัดเชียงรายประสบปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากไฟป่าและฝุ่นควัน ที่เกอดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งกระแสลมและความกดอากาศสูงได้แผ่เข้าปกคลุมพื้นที่ ทำให้ฝุ่นควันและฝุ่นบะอองขนาดเล็กพัดวนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคมของทุกปี จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้ยกเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

     ทั้งนี้ การลาดตระเวนป้องกันและการลาดตระเวนดับไฟป่าเป็นอีกหึ่งวิธีการในการดำเนินการที่สำคัญ ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการประสานการปฏิบัติเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไปได้อีกด้วย
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ