อบจ.ลำปาง หวั่น COVID-19 ระบาด งดจัดงาน จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง ประจำปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 395 ครั้ง

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกาศงดจัดกิจกรรม จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง ประจำปี 2563 ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดต่อเนื่องมาในทุกๆปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลำปาง

     แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และถือปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด อบจ.ลำปาง จึงงดจัดงาน ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

     ทั้งนี้ ทางด้าน อบจ.ลำปาง ยังได้เชิญชวนประชาชน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเสริมความเป็นสิริมงคล ก่อเจดีย์ทราย (ขนทรายเข้าวัด) ณ วัดใกล้บ้าน รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือเพื่อขอพรตามประเพณี และร่วมแต่งกายแบบไทยหรือพื้นเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ