จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับทุกมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 216 ครั้ง

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผนึกกำลัง เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศ ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 14.25 น. ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 109 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอทางโซนเหนือ และโซนกลางที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝุ่นสะสมต่อเนื่อง ฝุ่นละอองเกิดจากหมอกควัน การเผาป่าใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่และยังมีหมอกควันที่ลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงที่มีการเผาจำนวนมาก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังอาการผิดปกติ หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ขอความร่วมมือลดการเผาทุกชนิดในที่โล่ง หากพบเห็นจุดเกิดไฟแจ้งสายด่วนอุทยาน 1362, ทางหลวง 1586, และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

            ด้านพันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณืไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และจังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนนำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก ( BT -67) ขึ้นปฏิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 2 เที่ยวบิน เวลา 13.00 และ 14.00 น.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ลดผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนอากาศยาน BT-67 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจควันดำของรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันที่เกิดจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์ เป็นการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 17 มี.ค. 63

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ