คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 156 ครั้ง

 

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ในพื้นที่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และการบริหารจัดการเมือง ..//

นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาในระยะแรก

 สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 ในพื้นที่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นย่าน Cashless Society มีการให้บริการการจ่ายเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์ อาลีเพย์ และบัตรเครดิตได้ในทุกร้านค้าในย่านนิมมานเหมินท์ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการนำสายไฟ สายสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน แต่ยังขาดงบประมาณด้านการโยธา ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทุกอย่างจะต้องดำเนินการพร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  แต่ได้ดำเนินการติดตั้งจุดจอดรถ Smart parking เพื่อตรวจจับรถที่จอดทับเส้นขาว-แดง และเพิ่มความคล่องตัวในการจราจร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการ Smart City ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ