จังหวัดเชียงราย มีมาตรการคุมเข้มเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 292 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายใช้มาตรการคุมเข้มคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ด่านชายแดน

        นายภาสกร  บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวในการร่วมรายการของ สถานีวิทยุ สวท.เชียงราย  โดย จังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเป็นครั้งที่ 3  ได้มีมาตรการต่างๆ และมีข้อสั่งการลงไปสู่ในระดับอำเภอ ได้เข้าไปดำเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีด่านเข้าออก ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคระดับตำบล มีเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่คุมเข้ม รอบรั้วชายแดน มีการสกัดกั้น คัดกรองผู้ที่เข้าออกตามจุดด่านชายแดน ทั้งจุดด่านถาวร จุดด่านผ่อนปรนทั้ง 10 จุดที่ติดกับประเทศเมียนมา และประเทศ สปป.ลาว สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 จะต้องให้เข้าสู่ขั้นตอนขบวนการคัดกรองให้มีการลงทะเบียนทำการกักตัว14 วันให้กลับไปพักที่บ้านห้ามออกนอก แรงงานที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่ไม่ใช้เป็นผู้ป่วย  ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดสถานที่ไว้ใช้กักตัวของจังหวัด คือ ที่บ้านดินของโรงพยาบาล แม่ลาว ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และที่มณฑลทหารบกที่ 37  สำหรับ คนไทยที่มาจากกลุ่มเสี่ยง มาต้องมาลงทะเบียนกักตัว 14 วันจาก 11 ประเทศด้วยการเฝ้าระวัง มาตรการตามแนวชายแดน ด่านหลักจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำ ผู้ที่เข้ามาจังหวัดเชียงราย จะต้องถูกกักตัวทุกคนด้วยมาตรการของผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดน คือนายอำเภอ ถ้ามี ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายจะต้องถูกดำเนินคดี ตามมาตรการคุ้มเข้มรอบรั้วชายแดน ซึ่งตามแนวชายแดน มีจุดผ่อนปรนรวม 10 จุดที่ติดกับประเทศเมียนมา และประเทศ สปป.ลาว มี 5 อำเภอ คือ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น  ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล มาตรการสกัดกั้นมีคัดกรองตามจุดต่างๆ การยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 สำหรับ จังหวัดเชียงราย ยังขอความร่วมมือให้สถานบันเทิงงดการจัดงานที่มีหมู่คนมารวมกันเป็นจำนวนมากอาจจะเป็นสถานที่เสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ดูแลควบคุมนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าไปสถานที่และร้านค้าที่มีคนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมดูแล อาจจะเป็นสถานที่เสี่ยงอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดเชียงราย มีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ