จังหวัดแพร่ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 127 ครั้ง

          จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ของอำเภอร้องกวาง

วานนี้(18 มีนาคม 2563) เวลา 16.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง

          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอร้องกวาง จำนวน 4  แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลร้องกวาง, องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ รวมจำนวน 200 คน ซึ่งเป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับจังหวัด จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่ มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ