ประธานองคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 229 ครั้ง

                เช้าวันนี้ (19 มี.ค. 63) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจง เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ จำนวน 29 หมู่บ้าน 11 เส้นทาง อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และ กำหนดก่อสร้างระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จในปี 2566

               การจัดตั้งหมู่บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและบ้านอาโจ้ อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการแนวทางการขอจัดตั้งหมู่บ้าน  

               ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของหมู่บ้านยามชายแดนฯ บ้านแม่ส่วยอู บ้านปางคอง บ้านอาโจ้ และบ้านดอยผักกูด  ได้สัญชาติไทยแล้ว 6 ราย/ไม่มีคุณสมบัติในการขอสถานะคนต่างด้าว 5 ราย/อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 28 ราย /อยู่ระหว่างดำเนินการขอหนังสือรับรองการเกิด 1 ราย/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมาย 13 ราย การรับนักเรียนทุนพยาบาล เข้าทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 3 ราย

               ประธานองคมนตรี กล่าวว่า เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พร้อมกันนี้ ขอให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจ เยาวชนที่มีความพร้อมในการเรียนพยาบาล  เพื่อขอรับทุนแล้วกลับมาทำงานในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว / พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ