ชุมชน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง บริหารจัดการปัญหาไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 301 ครั้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (สสภ. 2) ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ. 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) จ.ลำปาง ได้ให้การต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ต้นแบบการจัดการปัญหาการเผาในที่โล่ง และการจัดการปัญหาไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม ณ ป่าชุมชน บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของ อบต.พิชัย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม อบต.พิชัย โดยมีนายมานิต อุ่นเครือ นายก อบต.พิชัย และคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการเผาและการจัดการปัญหาไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่า จากนั้นคณะได้เข้าพบนายสุรพล ตันสุวรรณ ประธานกลุ่มป่าเปียกลำปาง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาไฟป่า พื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ ณ ศาลาชมวิวม่อนพญาแช่ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง โดยมีการสาธิตการใช้โดรนตรวจสอบการเกิดไฟในพื้นที่ป่าสูง พร้อมทั้งการหารือแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ