หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค 3 นำกำลังพร้อมเครื่องจักรกลเข้าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 199 ครั้ง

              พลตรี ดำรง คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลพร้อมเครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาล ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง บ้านเปียง หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง ความลึก 90 เมตร ตามที่ประชาชนได้ร้องขอมา หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากบ่อบาดาลที่มีอยู่ในหมู่บ้านเดิมใช้การไม่ได้น้ำใต้ดินแห้งไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาใช้ได้ตามปกติ
                    ขณะที่ นายไชยเวช บุญธิมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเปียง กล่าวว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรประมาณ   300 ครัวเรือน ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ที่ผ่านมามีบ่อบาดาลหมู่บ้าน  4 บ่อ แต่ใช้การไม่ได้ 2 บ่อ และขณะนี้บ่อที่เหลือมีความลึก 60 เมตร แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีประชากรแฝง มีโรงงานอุตสาหกรรม มีหอพักที่ต้องการใช้น้ำมากมีปัญหาการใช้น้ำไม่เพียงพอ น้ำใต้ดินดูดขึ้นมาใช้ไม่ทันกับความต้องการใช้น้ำของประชาชน ต้องบริหารจัดการปล่อยน้ำเป็นเวลา เช้า - เย็น เพื่อให้ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง และครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ คาดว่าคงเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ