ท่าอากาศยานเชียงใหม่  คุมเข้มผู้โดยสารขาเข้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 203 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง ดำเนินการคุมเข้มผู้โดยขาเข้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

            นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะดำเนินการคุมเข้มผู้โดยสารขาเข้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด - 19 (COVID-19 Self Health Check) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผู้โดยสารสามารถ Download Application และกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า ก่อนนำมาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

            ทั้งนี้ ในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ตั้งจุดให้คำแนะนำในการ Download AOT Airports Application บริเวณพื้นที่ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสาร ต.8  เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประทับตรารับรองในเอกสาร ตม.6 และเข้าสู่พิธีการตรวจลงตราเข้าประเทศ หลังจากประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องแสดงเอกสารก่อนเช็คอิน ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และยืนยันการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID - 19 และประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนผู้โดยสารชาวไทย ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (FIT TO FLY) และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงประเทศไทยจะต้อง Download AOT Airports Application เพื่อลงทะเบียนสำหรับการติดตามตัว และกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน Application

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ