จังหวัดแพร่ทำความสะอาด (Big Cleaning) อาคาร/ที่ทำการ สถานที่ราชการ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 158 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดแพร่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 คน และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ติดเชื้อดังกล่าวได้เดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยง ได้แก่ สนามชนไก่ในหลายอำเภอ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานที่ราชการ

และวันนี้(23มี.ค.63) ทางจังหวัดแพร่โดยส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning) ขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ หน่วยงานต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดแพร่ พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังกล่าว

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดแพร่ยังคงมี 1 ราย และมีประชาชนที่ไปสนามไก่ชน หรือบ่อนไก่ที่ผู้ติดเชื้อรายแรกไปร่วมชนไก่ด้วยนั้น ขณะนี้มีเข้ามารายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แล้วจำนวน 482 ราย ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ 186 ราย อำเภอสูงเม่น 177 ราย อำเภอลอง 99 ราย อำเภอเด่นชัย 4 ราย อำเภอร้องวาง 1 ราย อำเภอสอง 14 ราย และอำเภอวังชิ้น 1 ราย ซึ่งทั้งหมดจะถูกเข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เข้าไปดูแล และให้ความรู้แก่ผู้กักตัวและผู้เกี่ยวข้องในครอบครัว โดยจะถูกกักตัวจำนวน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

ทั้งนี้หลังข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดแพร่และพบว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปยังสนามชนไก่หลายแห่ง ทำให้ประชาชนตื่นตัว และผู้ที่รู้ตัวว่าได้ไปสนามชนไก่ก็รีบมารายงานตัว ขณะเดียวกันจังหวัดแพร่ยังมีมาตรการคัดกรองปีระชาชนที่เดินทางจากท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟอีกด้วย /.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ