เชียงใหม่ตรวจเข้มรถควันดำ ลด PM 2.5

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 220 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่เร่งตรวจสอบควันดำที่เกิดจากยานพาหนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ.

ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบควันดำที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ หากตรวจพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จะแจ้งให้ผู้ขับขี่หรือผู้ครอบครองงดใช้รถคันดังกล่าว จนกว่าจะมีการปรับปรุง รวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด ตั้งด่านตรวจควันดำในเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

 

นอกจากนี้ ยังเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะที่ปล่อยควันดำ สามารถแจ้งข้อมูลมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทางสายด่วน 1584 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ